Cégadatok

Cégnév: Cady-Trade ’95 Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Cady-Trade ’95 Kft. 
Székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a.
Adószám: 12038631-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-369951
Telefonszám: +36 (1) 477 7020
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bevezetés 

Cady-Trade ’95 Kft - a TVS márka kizárólagos magyarországi forgalmazója - a továbbiakban Cady-Trade ’95 Kft.- honlapja csak a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel és kikötésekkel használható. A Cady-Trade ’95 Kft. nem vállalja a felelősséget a weboldalakon található információk teljességéért és helyességéért. A honlapon közölt, jövőt illető állítások a Cady-Trade ’95 Kft. legjobb tudásán és meggyőződésén alapulnak. Effajta állítások a Cady-Trade ’95 Kft. azon nézetét hivatottak tükrözni, amelyek a jövőbeli eseményekre tekintettel egy adott időpontban születtek, és ki vannak téve kockázatoknak, illetve bizonytalanságoknak. Számos tényezőből eredően a valós eredmények jelentősen eltérhetnek az itt bemutatottaktól. Ezen oldal meglátogatásával egyidejűleg Ön mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a Használati Feltételeket.

 

Általános feltételek

1. Szerzői jogok

A Cady-Trade ‘95 Kft. internetes megjelenésének oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen az oldalak sokszorosítására, letöltésére és más médiában történő felhasználására vonatkozik. Másolásuk, megváltoztatásuk, felhasználásuk és értékesítésük - még kivonatos formában is - csak a Cady-Trade ‘95 Kft. engedélyével történhet. A szerzői jogvédelem kiterjed a weblapok tartalmára és külső megjelenésére is. Szövegek, szövegrészek és képanyagok felhasználásához (kivéve a Cady-Trade ‘95 Kft. sajtó képeit) a Cady-Trade ‘95 Kft. előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. A közzététel és sokszorosítás joga a Cady- Trade ’95 Kft.-t illeti meg. 

A Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeit *a Cady-Trade ‘95 Kft. előzetes hozzájárulása nélkül nyomtatott vagy elektronikus médiában közzé lehet tenni. Az e célból felhasznált Cady-Trade ‘95 Kft. sajtóképeken szerepelnie kell a "©Cady-Trade ’95 Kft., évszám, Minden jog fenntartva" szövegű hivatkozásnak. Az ilyen felhasználások díjmentesek. A felhasználó köteles azonban egy példányt a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére bocsátani abból a sajtópéldányból, illetve megadni annak a honlapnak a címét, ahol a sajtókép megjelent. *Sajtókép alatt azon képeket kell érteni, amelyeket Cady-Trade ‘95 Kft. a médiában való megjelenés céljából közzétesz.

 

2. Márkanevek

Az ezen internetes oldalakon használt Cady-Trade ‘95 Kft. és a TVS-hez köthető különböző emblémák, valamint termékmegjelölések a védjegyoltalom és védjegy bejelentés alatt állnak. Ezen védjegyek bármilyen jogtalan felhasználása tilos és törvénysértésnek minősül.

 

3. Harmadik személy weboldalaiért a felelősségvállalás kizárása

a. Az internetes oldalak tartalmazhatnak olyan internetes weblapokhoz történő, Cady-Trade ’95 Kft.-től független kapcsolódásokat (ún. hiperlinkeket) is, amelyek harmadik személyek gondozásában állnak, és amelyek tartalma a Cady-Trade ‘95 Kft. előtt nem ismert. Az idegen internetes oldalakra kapcsolódó linkek csak a navigálás megkönnyítését szolgálják. Az ezeken az oldalakon található kijelentéseket ennek megfelelően a Cady-Trade ‘95 Kft. nem tekinti magáénak. Fentiek alapján nem vállalunk felelősséget. Különösen az ilyen oldalakon, illetve oldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, és másoknak okozott károkért.

b.Azon internetes oldalak tulajdonosai, amelyekhez a Cady-Trade ‘95 Kft. által működtetett internetes megjelenésen keresztül hiperlink kapcsolódik, kizárólagos felelősséggel tartoznak mind oldalaik tartalmáért, mind pedig az oldalakon ajánlott termékek eladásáért és a megrendelések lebonyolításáért.

c.Cady-Trade ‘95 Kft. nem felel a szerzői jogoknak, iparjogvédelmi jogoknak és a személyiségi jogoknak a hiperlinkkel ellátott, idegen oldalon történő megsértéséért.

d.A hiperlinkkel kapcsolódó oldal tulajdonosa, illetve fenntartója részére címzett megrendelés vagy bármilyen más jognyilatkozat esetén a látogató és e harmadik személy között jön csak létre szerződés, semmiképpen nem jön azonban létre szerződés a Cady-Trade ‘95 Kft. és a látogató között.

A csatolt internetes oldal használata során annak tulajdonosa, illetve fenntartója által közzétett használati feltételeket kell figyelembe venni.

 

4. A felelősség korlátozása

A Cady-Trade ‘95 Kft. komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a honlapot vírusmentesen tartsa fenn, ennek ellenére a honlap teljes vírusmentességét garantálni nem tudja. A dokumentumok, információk letöltését megelőzően ezért javasoljuk, hogy gondoskodjon megfelelő vírus elleni védelemről, például víruskereső alkalmazásával. Cady-Trade ‘95 Kft. a vírusok által okozott károkért nem felel.

Cady-Trade ‘95 Kft. igyekszik biztosítani az internetes oldalán megjelenő szolgáltatásainak zavartalanságát valamint azok elérhetőségét, de azt nem szavatolja. A Cady-Trade ‘95 Kft. nagy gonddal igyekszik összeállítani ezen oldalainak tartalmát és a pontosságára törekszik. Ennek ellenére az oldalon megjelenő esetleges elírásokért nem vállal felelősséget.

 

5. Előrejelzések és szándéknyilatkozatok

Az internetes oldalon található jövőre vonatkozó kijelentések jóhiszeműen és csak tájékoztatási céllal kerültek a honlap oldalaira. E kijelentésektől Cady-Trade ‘95 Kft. valós eredményei jelentősen eltérhetnek tekintettel azokra a piaci és gazdasági tényezőkre, melyek Cady-Trade ‘95 Kft. tevékenységétől függetlenül alakulnak. Ezen kijelentések gondos, a kiigazítás érdekében végzett fenntartása mellett Cady-Trade ‘95 Kft. nem tudja vállalni azok mindig aktualizált formában történő megjelentetését. Cady-Trade ‘95 Kft. nem vállal felelősséget ezen előrejelzésekért és szándéknyilatkozatokért és ebből következően azok aktualizálásának elmaradásáért sem.

Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmában bármikor változtatásokat hajtson végre.

 

Személyes adatokkal kapcsolatos tudnivalók

1. Általános tudnivalók

A Cady-Trade ‘95 Kft.tiszteletben tartja az internetes oldalát felkereső személyek személyes adataihoz fűződő jogát. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy Cady-Trade ‘95 Kft. az internetes oldalt látogatók kapcsán milyen információkat tart nyilván és azokat miként használja fel, valamint arról, hogy Ön hogyan tudja ellenőrizni a jelen internetes oldalon a Cady-Trade ‘95 Kft. részére eljuttatott személyes adatainak pontosságát valamint hogyan kérheti azok nyilvántartásból való törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és - felhasználás a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Ennek biztosítására Cady-Trade ‘95 Kft. a szükséges intézkedéséket megteszi.

Jelen megállapítás nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek hiperlinkeken keresztül a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapjáról kereshetőek fel.

 

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

A Cady-Trade ‘95 Kft. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, - feldolgozáshoz illetve - felhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi, személyes adatokra vonatkozó feltéteket is. Amennyiben Cady-Trade ‘95 Kft. Öntől valamely akcióhoz vagy más célból kifejezetten személyes adatokat kér, akkor erről, illetve különösen az adatfelvétel és tárolás céljáról, jogalapjáról, az adattárolás időtartamáról a konkrét esetben Cady-Trade ‘95 Kft. külön tájékoztatja Önt, melynek ismeretében Ön dönthet, hogy adatait megadja-e részünkre, vagy sem. A honlap használata során Cady-Trade ‘95 Kft. szervere bizonyos adatokat automatikusan, - rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok a következők: a látogató Internet-szolgáltatója, a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Cady-Trade ‘95 Kft. honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezekből az adatokból az adott gépre lehet visszakövetkeztetni. Az említett automatikus adatrögzítésből személyes adat nem kerül felhasználásra, az adatok felhasználásával az anonimitás megőrizhető. Az adatok harmadik személy részére történő továbbadása szintén a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Amennyiben Ön személyes adatokat bocsát a Cady-Trade ‘95 Kft. rendelkezésére, azokat a törvényes kereteket túlmenően, illetve az Ön hozzájárulását meghaladóan nem használja fel, harmadik személyek részére nem adja tovább. A Cady-Trade ‘95 Kft. az adatait az Ön hozzájárulása nélkül csak abban az esetben adja tovább, ha arra jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

 

3. Biztonság

A Cady-Trade ‘95 Kft. az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. Cady-Trade ‘95 Kft. azon szerződéses partnerei, amelyek Cady-Trade ‘95 Kft. részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, kötelesek ezeket az adatokat titokban tartani, és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

 

4. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat Cady-Trade ‘95 Kft. törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen a személyes adatainak törlését Ön egyébként is bármikor kérheti, valamint a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására és feldolgozására vonatkozóan. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, keressen meg bennünket levélben (Cady-Trade ’95 Kft, Székhelye: 1089 Budapest,Bláthy Ottó utca 4-8.), vagy E-mail-ben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy szintén a fenti címek valamelyikén keressen fel bennünket. Amennyiben észleli, hogy a Cady-Trade ‘95 Kft. adatbázisában rögzített adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti azok helyesbítését. Cady-Trade ‘95 Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy kérésének lehetőségei szerinti legrövidebb időn belül eleget tegyen.

 

5. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése céljából Cady-Trade ‘95 Kft. anonim látogatásazonosítót, ún. "cookie"-kat használ. Az anonim látogatásazonosítók kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal használatához szükségesek lehetnek. Az anonim látogatásazonosítók telepítése révén lehetővé válik, hogy a honlapot szolgáltató szerver felismerje, hogy Ön már járt a honlapon, így bizonyos, már megadott adatokat nem kér újra, illetve a látogató szokásainak megismerése révén segíti a szolgáltatót a szolgáltatás tökéletesítésében. A látogatást azonosító csak a gép felismerésére alkalmas, a látogató személyének felismerésére nem képes. Az anonim látogatásazonosítókat a legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezére. Amennyiben a böngészőprogram e funkciójáról többet szeretne megtudni, tájékozódjon a böngészőprogram Súgó menüpontjában.

 

6. Használati feltételek módosítása

A Cady-Trade ‘95 Kft. fenntartja magának a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat.

 

7. Egyéb rendelkezések

A jelen használati feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Mivel oldalunkon nem tudunk megjeleníteni készletadatokat, a Vevő rendelés visszaigazolása nem minősül ajánlattételnek.

 

8. Játékszabályzat

Konyhakiállítás – sorsolás

 

Részvételi- és játékszabályzat

Jelen promóciós játék célja a TVS edények népszerűsítése

 

1. Szervező:

A promóciós játékot a Cady-Trade ’95 Kft (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8., adószám: 12038631-2-42) biztosítja a következő feltételekkel.

 

2. A játék időtartama:

A játék időtartama 2015. február 27. 10:00-tól 2015. március 01. 18:00-ig tart.

 

3. A játék menete és feltételei:

A játékban azok a Konyhakiállításon (helyszín: 1143 Budapest, Stefánia út 2, Papp László Budapest Sportaréna, időpont: 2015. február 27. 10:00-tól – 2015. március 01. 18:00-ig) megjelent látogatók vehetnek részt, akik a TVS márka standjánál kitöltötték a játék részvételéhez szükséges szelvényt, és a szelvény kitöltésével hozzájárultak, hogy feliratkoznak a Cady-Trade ’95 Kft. hírlevél programjához.

 

4. Mennyibe kerül?

A játékban való részvétel díjmentes.

 

5. Nyeremények, sorsolás

A játék során egy TVS Easy Pretty serpenyőkerül kisorsolásra.

Az ajándékokat mindazon játékosok között sorsoljuk ki, akik Konyhakiállítás alatt 2015. február 27. és 2015. március 1. között részt vettek a TVS standjánál található sorsolásos játékában, és személyes adataik megadásával hozzájárultak, hogy részt vesznek a Cady-Trade ’95 Kft. hírlevél programjában.

A játékban résztvevő személyek a Konyhakiállítás végeztével összesítve lesznek, és ezt követően kerül kisorsolásra közöttük egy darab TVS Easy Pretty serpenyő.

 

A sorsolás menete:

Minden játékban részt vevő a TVS standjánál található urnába dobja a sorsoló céduláját, a Konyhakiállítás végeztével pedig a játék győztese az urnából kerül kisorsolásra (kihúzva).

 

A sorsolás időpontja:

A sorsolás 2015. március 2-án 12:00-kor esedékes.

A díjjal kapcsolatos adóterheket a játék szervezője vállalja.

 

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a szervező e-mailben értesíti a nyeremény átvételének helyéről és idejéről. A szervező a nyerés tényéről összesen 2 alkalommal kísérli meg az értesítést, közvetlenül a sorsolást követően, 2015. március 2-án 13:00-kor, és a következő naptári napon 2015. március 3-én 13:00-kor.

Az átvétel csak személyesen történhet, személyazonosságának igazolása, valamint az átvételi elismervény aláírásával, a nyertessel előre egyeztetett időpontban a Cady-Trade ’95Kft telephelyén.

A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

A játékban részvevő saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelen személy nem élt vissza a játékban való részvételkor, az önön személyes adatainak megadásával, a szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

A játékban részt vevő jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatosan a szervező minden nemű felelősséget és jogi út igénybevételének a lehetőségét kizárja.

 

7. Egyéb tudnivalók

A játékban nem vehetnek részt a Cady-Trade ’95 Kft dolgozói, a játék lebonyolításában közreműködő cégek, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

A Cady-Trade ’95 Kft visszavonhatja vagy megszüntetheti a játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a játék megszüntetésre kerül a Cady-Trade’95 Kft által, a Cady-Trade ’95 Kft törekszik arra, hogy a megszűntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges.

A Cady-Trade’95 Kft nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a regisztráció esetleges hibáiból, hiányosságából, hibás működéséből, a játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a résztvevőnél felmerülő károkért való felelősséget.

A Cady-Trade ’95 Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a játékot kiegészítse vagy módosítsa. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Cady-Trade’95 Kft felelősséget nem vállal.

Jelen játékszabályzat elérhető a Konyhakiállításon (1143 Budapest, Stefánia út 2, Papp László Budapest Sportaréna, 2015. február 27. 10:00-tól – 2015. március 01. 18:00-ig) a 16a standnál.

A Cady-Trade ’95 Kft a résztvevők által megadott személyes adatokat kizárólag a játékban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve ezen túlmenően saját marketing tevékenységéhez használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

 

Keress minket Facebook-on

Elérhetőségünk

1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3/a.

Minden munkanapon 07:30 - 16:00

+36 (1) 477 7020

 info@cady-trade.hu

Go to top